fundusze

rzeczpospolita

swietokrzyskie

ue

Polityka Prywatności

Żłobek projekt

Projekt żłobkowy w Skarżysku

 

Projekt pn. „Nowe miejsca w żłobku ‘Baby World’ w Skarżysku-Kamienna”

Nr projektu: RPSW.08.01.01- 26-0003/18

Okres realizacji: 01.08.2018-31.07.2020

  • Projekt skierowany jest do 16 kobiet w wieku aktywności zawodowej sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, wyłącznie z terenu miasta Skarżysko-Kamienna;
  • Rodzic ponosi łączną odpłatność za pobyt dziecka w placówce w wysokości 120 zł/m-ąc;
  • Oferta wzbogacona jest o zajęcia z rytmiki i kinezjologii edukacyjnej;

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji