fundusze

rzeczpospolita

swietokrzyskie

ue

Polityka Prywatności

Nowe wytyczne!

Drodzy rodzice!

Zgodnie ze zniesieniem kolejnych obostrzeń przez premiera i ministra zdrowia wracamy do przedszkola 6 maja (środa!).

Od wczoraj robimy wszystko, by przygotować Naszą Placówkę do wytycznych sanepidu i Ministerstwa Zdrowia, a ponad to wdrażamy własne, dodatkowe zasady higieniczne, aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci i Naszych Pracowników.

To nasz priorytet w tym trudnym czasie!

Przedszkole zaopatrzone jest w środki dezynfekujące, a pracownicy zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej, czyli w przyłbice i maseczki.

Ograniczamy również liczbę osób, które mogą poruszać się po przedszkolu.

Spotkanie z dyrekcją osobiście będzie możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na konkretną godzinę.

Przestawiamy nasze wytyczne dotyczące zachowania higieny w Naszym Przedszkolu.

Zasady te zostały ustalone dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi i zastosowanie się do nich! Przestrzeganie ich jest obowiązkowe!

Wytyczne obowiązują od 6 maja do odwołania!

-przedszkole jest czynne od godziny 8 do 16 (od 6 maja do 8 maja, później te godziny mogą ulec zmianie);

-dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:45 (przed śniadaniem). Po tej godzinie przedszkole jest zamknięte!

-rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren przedszkola-dzieci będą odbierane przy wejściu głównym do placówki (od ulicy Sokolej);

-otwarte będzie jedynie wejście główne (od ulicy Sokolej). Wejście od strony parkingu zostaje zamknięte;

-przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola oraz jego odbiorze obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury-zarówno rodzicom/opiekunom jak i dzieciom! Dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu również będzie miało mierzoną temperaturę;

-prosimy o przyniesienie z domów książek (pakietów, które były rozdawane na czas nauczania zdalnego);

-przed odbiorem dziecka z przedszkola prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z wychowawcą (na numer skrzydła danej grupy). Wychowawca przygotuje wtedy dziecko do wyjścia i zaprowadzi do drzwi głównych;

-dziecko z jakimikolwiek objawami chorobowymi (kaszel, katar itp.) nie zostaną przyjęte do przedszkola. Dzieci z przewlekłym chorobami typu alergia czy astma mające objawy również nie będą przyjmowane;

-dzieci będą miały kontakt wyłącznie z wychowawcami na danym skrzydle oraz dziećmi ze swojej grupy;

-spotkania z wychowawcami oraz dyrekcją możliwe jest jedynie po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę danego dnia. Zalecamy jednak kontakt telefoniczny i ograniczenie spotkań do minimum;

Ponad to obowiązują wszystkie wytyczne z GIS.

W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami danej grupy!

 

Razem nam się uda!

Będzie dobrze!

Wytyczne GiS: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf?fbclid=IwAR2hzPVjm-oE5TFEkug1R3QoYlIsQRS1gC1BVsTHctEkZ6tzE-eirvt9ubU