fundusze

rzeczpospolita

swietokrzyskie

ue

Żłobek Baby World

Żłobek

 Żłobek Baby World zapewnia nie tylko opiekę pielęgnacyjną, lecz także edukację dostosowaną do wieku dziecka w okresie jego wczesnego rozwoju. Żłobek świadcząc swoje usługi wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka oraz stymuluje jego rozwój, co skutkuje postępami w nauce samodzielności, rozwojem zdolności manualnych i ruchowych, lepszymi kontaktami z rówieśnikami i otaczającym go środowiskiem, postępami w nauce mówienia.

  Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30.

Do Żłobka zapraszamy dzieci urodzone w 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy!!!

Opłaty za Żłobek w roku 2017/2018 wynoszą:

* Czesne 450zł miesięcznie (w tym wszystkie zajęcia dodatkowe: język angielski codziennie, zajęcia taneczne 2 razy w tygodniu, zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu, rytmika 2 razy w tygodniu, profilaktyka logopedyczna raz w tygodniu - zajęcia sportowe oraz taneczne będą realizowane w miarę możliwości dzieci).

* Wyżywienie 10zł - stawka dzienna (śniadanie,obiad z dwóch dań, podwieczorek).

* Wpisowe 100zł - jest to opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka (jednorazowa, bezzwrotna opłata na cały okres kształcenia dziecka w Żłobku).