Inforodzic

 

Polityka Prywatności

Aktualności w Baby World

Ważny komunikat-nowe zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola

Drodzy rodzice!

Przypominamy, że od 21 września mogą Państwo wchodzić do szatni wspólnie z dziećmi.

Informujemy jednocześnie o istotnych zasadach panujących podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola!

-dzieci należy przyprowadzać między godziną 6:30 a 9:00;

-na terenie przedszkola OBOWIĄZUJĄ środki ochrony osobistej (maseczki,przyłbice, półprzyłbice) oraz dezynfekcja rąk;

-na szatni mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby (na skrzydle Żłobka i Klubików dziecięcych) lub 5 osób (na skrzydle starszaków) wraz z dziećmi;

-przebieranie dzieci powinno odbywać się sprawnie, bez przedłużania czasu przebywania na szatni;

-jeśli widzą Państwo w szatni 5 osób prosimy o poczekanie w wyznaczonej strefie;

-obowiązuje dystans społeczny 1,5 metra;

-wejście na skrzydło Starszaków znajduje się od ul. Wiejskiej (przez szkołę Montessori)

-wejście na skrzydło Żłobka oraz Klubików Dziecięcych znajduje się od ulicy Sokolej.  Uwaga! Z tego wejścia mogą korzystać również rodzice dzieci starszych, którzy mają jednocześnie dzieci w Żłobku lub Klubiku Dziecięcym:

-nadal obowiązuje telefoniczne umawianie się na spotkania z dyrekcją przedszkola;

-prosimy o ograniczenie przebywania na terenie przedszkola do minimum.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń i przestrzeganie naszych zasad.