Inforodzic

 

Polityka Prywatności

Aktualności w Baby World

Nowe wytyczne!

Drodzy rodzice!

Przestawiamy nasze wytyczne dotyczące zachowania higieny w Naszym Przedszkolu.

Zasady te zostały ustalone dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi i zastosowanie się do nich! Przestrzeganie ich jest obowiązkowe!

Wytyczne obowiązują od 6 maja do odwołania!

-przedszkole jest czynne od godziny 8 do 16 (od 6 maja do 8 maja, później te godziny mogą ulec zmianie);

-dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:45 (przed śniadaniem). Po tej godzinie przedszkole jest zamknięte!

-rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren przedszkola-dzieci będą odbierane przy wejściu głównym do placówki (od ulicy Sokolej);

-otwarte będzie jedynie wejście główne (od ulicy Sokolej). Wejście od strony parkingu zostaje zamknięte;

-przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola oraz jego odbiorze obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury-zarówno rodzicom/opiekunom jak i dzieciom! Dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu również będzie miało mierzoną temperaturę;

-prosimy o przyniesienie z domów książek (pakietów, które były rozdawane na czas nauczania zdalnego);

-przed odbiorem dziecka z przedszkola prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z wychowawcą (na numer skrzydła danej grupy). Wychowawca przygotuje wtedy dziecko do wyjścia i zaprowadzi do drzwi głównych;

-dziecko z jakimikolwiek objawami chorobowymi (kaszel, katar itp.) nie zostaną przyjęte do przedszkola. Dzieci z przewlekłym chorobami typu alergia czy astma mające objawy również nie będą przyjmowane;

-dzieci będą miały kontakt wyłącznie z wychowawcami na danym skrzydle oraz dziećmi ze swojej grupy;

-spotkania z wychowawcami oraz dyrekcją możliwe jest jedynie po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę danego dnia. Zalecamy jednak kontakt telefoniczny i ograniczenie spotkań do minimum;

Ponad to obowiązują wszystkie wytyczne z GIS.

W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami danej grupy!