Inforodzic

 

Aktualności w Baby World

XI Powiatowy Festiwal o Zdrowiu

XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Dnia 12 kwietnia przedszkolaki Lena Paliborek, Zofia Zybtek, Nikodem Ograr z grupy Biedronek i Maja Bujczenko oraz Maja Cisowaka z grupy Zajączków pod opieką pań Luizy Krzciuk, Justyny Balcerak oraz Patrycji Synowiec wzięły udział w XI Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Konkurs miał na celu skupienie uwagi dzieci i ich opiekunów wokół tematyki zdrowia oraz aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.